ANASAYFA
16 Ağustos 2018 Perşembe
Açılış Sayfam Yap!
Sık Kullanılanlara Ekle
Matbaa Hizmetleri
Künye
Reklam
İletişim
Siyaset
Ekonomi
Sağlık
Spor
Kültür-Sanat
Güncel
Röportaj
Resmi İlan
Yazarlar
E-Gazete
Video Galeri
EDİRNE KAMU HASTANE BİRLİĞİ
HEPA FİLTRE, ÇOÇUK POLİKLİNİĞİ İÇİN OYUN PARKI-ZEMİN KAPLAMA-ÇİT-STECKER-RESİMİLİ DUVAR KAĞIDI, YAPAY AĞAÇ, YAPAY ÇİÇEK,ÇERÇEVE VE PROJEKSİYON CİHAZI ALIMI
Haberin Yayın Tarihi: 26-08-2017 07:25
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto
EDİRNE KAMU HASTANE BİRLİĞİ

EDİRNE KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

HEPA FİLTRE, ÇOÇUK POLİKLİNİĞİ İÇİN OYUN PARKI-ZEMİN KAPLAMA-ÇİT-STECKER-RESİMİLİ DUVAR KAĞIDI, YAPAY AĞAÇ, YAPAY ÇİÇEK,ÇERÇEVE VE PROJEKSİYON CİHAZI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası  : 2017/424331

1-İdarenin

a) Adres :   Sarıcapaşa Mah. Sarıca Paşa Camii No:17 Merkez/EDİRNE 22100

b) Telefon ve faks numarası 2842268245 - 2842268071

c) Elektronik Posta Adresi :  khb22.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)   :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :          

12 KISIM- HEPA FİLTRE, ÇOÇUK POLİKLİNİĞİ İÇİN OYUN PARKI-ZEMİN KAPLAMA-ÇİT-STECKER-RESİMİLİ DUVAR KAĞIDI, YAPAY AĞAÇ, YAPAY ÇİÇEK,ÇERÇEVE VE PROJEKSİYON CİHAZI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri  :  Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Edirne Sultan I. Murat Devlet Hastanesi, Keşan Devlet Hastanesi, Uzunköprü Devlet Hastanesi ile Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ambar Memurluklarına

c) Teslim tarihi  : Teslimatlar mesai saatleri (08:00-16:00) içinde Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi,Keşan Devlet Hastanesi,Uzunköprü Devlet Hastanesi ve Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Ambar Memurluğu'na teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (otuz) takvim günü içinde montajı yapılarak kullanıma hazır halde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:  EDİRNE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati : 20.09.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EDİRNE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de       Basın: 658043

Gönder Yorum Yap Yazdır Facebook Twitter FriendFeed Google
  ÇOK OKUNANLAR
Çocuklar açtı!
Esnafa güzel haber
15 yaşında Süper Lig'de
Yunanlı askerlere özel uçak
Savcıya gözaltı
‘Borcu krizi yaratanlar ödesin!’
T.Ü.'ye spor kompleksi
Edremit'te kitapseverlerle buluştu
‘Tava Ciğer'e anma pulu
Trakya Karması'na Edirne'den 13 isim
  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Birgün Gazetesi Bugün Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi
Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi Gunes Gazetesi
Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi
Star Gazetesi Takvim Gazetesi Taraf Gazetesi Türkiye Gazetesi
Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yenisafak Gazetesi
Yeni Hudut Gazetecilik ve Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti
Babademirtaş Mah. Üç Şerefeli Camii Arkası No:7 EDİRNE
xx