ANASAYFA
21 Temmuz 2018 Cumartesi
Açılış Sayfam Yap!
Sık Kullanılanlara Ekle
Matbaa Hizmetleri
Künye
Reklam
İletişim
Siyaset
Ekonomi
Sağlık
Spor
Kültür-Sanat
Güncel
Röportaj
Resmi İlan
Yazarlar
E-Gazete
Video Galeri
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
dirne Orman İşletme Müdürlüğü, Orhaniye Köyü Ağaçlandırma Saha Hazırlığı İşi alımı
Haberin Yayın Tarihi: 25-09-2017 07:19
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

EDİRNE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, ORHANİYE KÖYÜ AĞAÇLANDIRMA SAHA HAZIRLIĞI İŞİ

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, Orhaniye Köyü Ağaçlandırma Saha Hazırlığı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2017/470909

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

MASLAK MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO: 267 34398 MASLAK SARIYER/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2122627709 - 2122621876

ç) Elektronik Posta Adresi

:

istanbulobm@ogm.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği adres

:

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İhale Birimi, Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:267/68 Sarıyer/İstanbul

e) İhale dokümanının görülebileceği/görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı

:

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, Orhaniye Köyü Ağaçlandırma Saha Hazırlığı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Diri Örtü Temizliği: 16.31 Ha. Toprak İşleme :76,68 Ha., Ekskavatör İle Toprak İşleme: 43,077 Km. Üst Toprak İşleme : 112,12 Km.,Diskaro Çekimi :38,85 Ha.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Edirne Orman İşletme Şefliği 517-518 nolu bölmelerde

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 50(elli) gündür


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

10.10.2017 - 09:00

b) e-anahtar gönderme zaman aralığı

:

10.10.2017 09:00 - 10.10.2017 12:00

c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat

:

10.10.2017 - 12:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:267/68 Sarıyer/İstanbul


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:

1-2 Adet  Dozer (Enaz 220 HP gücünde ve enaz 2002 model veya üzeri)

2- 2 Adet Mini Ekskavatör ( Enaz 40 HP gücünde ve enaz 2010 model veya üzeri)

3-1 Adet Lastik Tekerlekli Traktör ( Enaz 80 HP gücünde )  

Yukarıda istenilen Makinalar istekliye ait kendi malı olacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İşçi gücü veya Makinalı olarak  yapılan Ağaçlandırma,Rehabilitasyon ve Erozyon Kontrol İşleri ayrı ayrı benzer işler olarak kabul edilecektir. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de       Basın: 668555

Gönder Yorum Yap Yazdır Facebook Twitter FriendFeed Google
  ÇOK OKUNANLAR
Komşu Euro'ya geçmeye hazırlanıyor
Psikolog Akın vefat etti
‘MHP meselelerin takipçisi’
Kadın basket sizlere ömür
‘50 yıllık hasret’
71 yaşında 7. dünya turunda
Mimar Sinan Rotary'de yeni dönem
Altınkum’un bekçileri
BAL'da 80 il'den 151 takım
Veteranlardan Budak'a sürpriz ziyaret
  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Birgün Gazetesi Bugün Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi
Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi Gunes Gazetesi
Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi
Star Gazetesi Takvim Gazetesi Taraf Gazetesi Türkiye Gazetesi
Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yenisafak Gazetesi
Yeni Hudut Gazetecilik ve Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti
Babademirtaş Mah. Üç Şerefeli Camii Arkası No:7 EDİRNE
xx