ANASAYFA
23 Ağustos 2019 Cuma
Açılış Sayfam Yap!
Sık Kullanılanlara Ekle
Matbaa Hizmetleri
Künye
Reklam
İletişim
Siyaset
Ekonomi
Sağlık
Spor
Kültür-Sanat
Güncel
Röportaj
Resmi İlan
Yazarlar
E-Gazete
Video Galeri
54 MKNZ.P.TUG MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
14 KISIMLI MEYVE-SEBZE ALIMI
Haberin Yayın Tarihi: 08-03-2019 05:28
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto
54 MKNZ.P.TUG MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

54 MKNZ.P.TUG MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


14 KISIMLI MEYVE-SEBZE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/99583

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

54'NCÜ MEKANIZE PIYADE TUGAY KOMUTANLIGI GENERAL SAHAP TUNCER KISLASI LONDRA ASFALTI 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2842140494 - 2842145929

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihalekomisyon54@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

14 KISIMLI MEYVE-SEBZE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Mallar Yüklenicinin 2 (iki) adet ayrı vasıtasıyla; Aşağıda belirtilen birliklerin kiler veya mutfağına kadar götürülecek ve araçtan boşaltma/yükleme işi yüklenici tarafından yapılacaktır. Malların kati kabulü birliklerin kiler veya mutfaklarında yapılacaktır. Nakliye ve boşaltma/yükleme için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. 54üncü Mknz.P.Tug.K.lığı L.Y.M.A.liği Mal Say.lığı Deposuna Süloğlu/EDİRNE-Gn.KOCAMAN Kışlası Süloğlu/EDİRNE - Gn.N.Bulca Kışlası/Kestanelik/EDİRNE-Gn.C.Alkoç Kışlası Karaağaç/ EDİRNE- 3’üncü Hd.Tb.4üncü Hd.Bl.K.lığı /Lalapaşa/EDİRNE- 3’üncü Hd.Tb.3’üncü Hd.Bl.K.lığı/ Sarayakpınar/ EDİRNE- 3’üncü Hd.Tb.2’nci Hd.Bl.K.lığı/ Yenikadın / EDİRNE – 3’üncü Hd.Tb.1’nci Hd.Bl.K.lığı /Arda / EDİRNEye teslim edilecektir. İdare isterse malları bu teslim yerlerine teslim edilebileceği gibi, teslim yerlerinin bulunduğu mahalle 150 Km. (yüz elli) uzaklıkta başka birlik ve kurumada teslim edilebilir. Bu takdirde idare teslim tarihi başlangıcından en az 10 (on) gün önce yükleniciye bir tebligat yapacaktır. (Yüklenici ilave ücret talep etmeyecektir.)

c) Teslim tarihi

:

Mallar mal saymanlığının vereceği tebligata uygun olarak günlük ve haftalık ihtiyaçlar nispetinde Malta Eriği 04.05.2019-31.06.2019 ,Erik 04.05.2019-31.07.2019 , Kiraz 01.06.2019-31.07.2019 ,Armut 03.08.2019-30.11.2019 , Karpuz 01.07.2019-30.09.2019 ,Kavun 03.08.2019 27.10.2019 ,Sofralık Üzüm 15.07.2019-30.11.2019 ,Kayısı 01.07.2019-31.08.2019 ,Şeftali 01.07.2019-30.09.2019 ,Yazlık Kabak 04.05.2019-30.10.2019 , Patlıcan 01.06.2019-15.11.2019 ,Taze Biber 01.06.2019-27.10.2019 ,Taze Fasulye 01.06.2019-27.10.2019 ,Kuru Soğan 01.07.2019-30.06.2020 tarihleri arasında teslim edilecektir.(İdare teslim programında değişiklik yapabilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

54üncü Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

04.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 54üncü Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu Merkez/EDİRNE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 54üncü Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

 

 

 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de         (Basın: 959402)

Gönder Yorum Yap Yazdır Facebook Twitter FriendFeed Google
  ÇOK OKUNANLAR
Yanlışta tam gün dönüşü!
Aramızdan ayrılanlar
‘İller Bankası vermeyince ne yapacak belediye?’
Sınır servisi!
Saatli Medrese saat 12'de
Okulları donatan okul
Edirne'de 6 ayda 435 daireye yapı ruhsatı
Edirne Birlik Spor emin ellerde
EDİRNE İCRA DAİRESİ
Edirnespor dönüyor
  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Birgün Gazetesi Bugün Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi
Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi Gunes Gazetesi
Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi
Star Gazetesi Takvim Gazetesi Taraf Gazetesi Türkiye Gazetesi
Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yenisafak Gazetesi
Yeni Hudut Gazetecilik ve Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti
Babademirtaş Mah. Üç Şerefeli Camii Arkası No:7 EDİRNE