ANASAYFA
23 Ağustos 2019 Cuma
Açılış Sayfam Yap!
Sık Kullanılanlara Ekle
Matbaa Hizmetleri
Künye
Reklam
İletişim
Siyaset
Ekonomi
Sağlık
Spor
Kültür-Sanat
Güncel
Röportaj
Resmi İlan
Yazarlar
E-Gazete
Video Galeri
54 MKNZ.P.TUG MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
HİZMET BİNASI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMI (KAZAN DAİRELERİNE DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMI)
Haberin Yayın Tarihi: 25-03-2019 05:50
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto
54 MKNZ.P.TUG MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

HİZMET BİNASI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMI (KAZAN DAİRELERİNE DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMI)

54 MKNZ.P.TUG MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


HİZMET BİNASI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMI (KAZAN DAİRELERİNE DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMI) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/130680

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

54'NCÜ MEKANIZE PIYADE TUGAY KOMUTANLIGI GENERAL SAHAP TUNCER KISLASI LONDRA ASFALTI 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2842140494 - 2842145929

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihalekomomisyon54@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

19 KALEM ISI KAZANI MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

54'ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI L.Y.M AMİRLİĞİ 105 ANA VE TÜKETİM MALZEME MAL SAYMANLIĞI KESTANELİK/EDİRNE

c) Teslim tarihi

:

54'üncü Mknz.P.Tug.Klığı L.Y.M Amirliğinin 105 Ana ve Tüketim Malzeme Mal Saymanlığı Kestanelik/Edirne İhale Konusu Malın Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 3 (Üç) Gün İçerisinde İşe Başlanacaktır. Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 20 (Yirmi) Gün İçinde Söz Konusu Mal ve Malzemeler Teslim Edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

54'ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

09.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

ALINACAK MALZEMELERDE TSE VEYA ISO VEYA CE VEYA BENZERİ STANDARTLARDAN BİRİNE UYGUN OLMA ŞARTI ARANACAKTIR. TEKNİK ŞARTNAMEDE MALZEMELER İÇİN İSTENEN  STANDARTLARLA İLGİLİ GEREKLİ AÇIKLAMALARA YER VERİLMİŞTİR.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TEKNİK ŞARTNAMEDE ALIMI YAPILACAK MALZEMELERİN GENEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE, MALZEME ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLAYICI BROŞÜR, TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ GÖSTEREN BELGE, GARANTİ BELGESİ,  BASINÇ TEST RAPORU, VEYA İMALATÇI TEST RAPORLARI İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 54'ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/EDİRNE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 54'ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Malzemelerin alımı sonrası personel hataları dışında malın nevinden özelliğinden ve imalatından kaynaklanan arızalar nedeniyle oluşacak her türlü arıza hatalı üretim konularında vb. kusurlar nedeniyle değişimi ve Garantiye alınması konusunda yükleniciden TÜM MALZEMELERİ KAPSAYACAK ''2 YIL'' SÜRELİ '' GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ'' İSTENECEKTİR. Malzemelerin alımı sonrası personel hataları dışında malın nevinden özelliğinden ve imalatından kaynaklanan arızalar nedeniyle oluşacak her türlü arıza hatalı üretim konularında vb. kusurlar nedeniyle değişimi ve Garantiye alınması konusunda yükleniciden TÜM MALZEMELERİ KAPSAYACAK ''2 YIL'' SÜRELİ '' GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ'' İSTENECEKTİR.

 

 

 

 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de           (Basın: 969241)

Gönder Yorum Yap Yazdır Facebook Twitter FriendFeed Google
  ÇOK OKUNANLAR
Yanlışta tam gün dönüşü!
Aramızdan ayrılanlar
‘İller Bankası vermeyince ne yapacak belediye?’
Sınır servisi!
Saatli Medrese saat 12'de
Okulları donatan okul
Edirne'de 6 ayda 435 daireye yapı ruhsatı
Edirne Birlik Spor emin ellerde
EDİRNE İCRA DAİRESİ
Edirnespor dönüyor
  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Birgün Gazetesi Bugün Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi
Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi Gunes Gazetesi
Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi
Star Gazetesi Takvim Gazetesi Taraf Gazetesi Türkiye Gazetesi
Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yenisafak Gazetesi
Yeni Hudut Gazetecilik ve Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti
Babademirtaş Mah. Üç Şerefeli Camii Arkası No:7 EDİRNE