ANASAYFA
28 Şubat 2020 Cuma
Açılış Sayfam Yap!
Sık Kullanılanlara Ekle
Matbaa Hizmetleri
Künye
Reklam
İletişim
Siyaset
Ekonomi
Sağlık
Spor
Kültür-Sanat
Güncel
Röportaj
Resmi İlan
Yazarlar
E-Gazete
Video Galeri
Tümülüs planda dümdüz!
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık Köyü'nde planlanan Karma OSB'nin kaderini yakından ilgilendiren 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescilli tümülüse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylanan imar planlarında yer verilmemesi şaşkınlık yarattı… OSB'nin yer seçiminin hatalı olduğuna ve hayati risklerine defalarca dikkat çekip tepki gösteren Kavacık Köyü halkı, bu kez bakanlıkça onaylanan imar planları için ayağa kalktı… Bakanlığa iletilmek üzere imar planlarının iptaline ilişkin dilekçelerini Uzunköprü Kaymakamlığı'na teslim eden Kavacıklılar, tümülüsün görmezden gelinerek planlarda değerlendirilmemesini tam kanunsuzluk olarak niteledi…
Haberin Yayın Tarihi: 12-02-2020 09:51
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto
Tümülüs planda dümdüz!

Refik USLUY
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık Köyü'nde planlanan Karma OSB'nin kaderini yakından ilgilendiren 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescilli tümülüse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylanan imar planlarında yer verilmemesi şaşkınlık yarattı.  OSB'nin yer seçiminin hatalı olduğuna ve hayati risklerine defalarca dikkat çekip tepki gösteren Kavacık Köyü halkı, bu kez bakanlıkça onaylanan imar planları için ayağa kalktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na iletilmek üzere imar planlarının iptaline ilişkin dilekçelerini Uzunköprü Kaymakamlığı'na teslim eden Kavacıklılar, tümülüsün görmezden gelinerek planlarda değerlendirilmemesini tam kanunsuzluk olarak niteledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 29 Ocak 2020 tarihinde onaylanan imar planlarının Bakanlık internet sitesinde 30 Ocak 2020 günü ilan edilmesinin ardından Uzunköprü'de Adalet Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştiren Kavacıklılar, köylerine OSB kurulmasına karşı olduklarını belirtti. Kavacıklılar, “OSB bize hayvanımıza ve toprağımıza yaşam hakkı bırakmıyor” diyerek itiraz dilekçelerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na iletilmek üzere Uzunköprü Kaymakamlığı'na teslim etti. Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Edirne gibi itiraz dilekçelerini Bakanlığa gönderenlerin dışında Uzunköprü Kaymakamlığı'na 244 Kavacıklı'nın itiraz dilekçesi sunduğu öğrenildi. Köy halkı imar planlarına ayrı arı itirazlarını dile getirdiği 7'şer sayfalık dilekçelerde özetle şunlara yer verdi: 
“Öncelikle planların ilanı ve duyuru süreci, usulüne ve mevzuatına uygun yapılmamıştır. İlan sadece T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sayfası duyurular bölümünde yayınlanmış olup etkili ve yaygın bir duyuru yapılmamıştır. İnternet bağlantısı ve de bilgisayarı olmayan kişilere haberdar olma, plan açıklama raporunu, planları fiziken inceleme ve okuma şansı tanınmamıştır. Kaldı ki bilgisayar ve internet bağlantısı olan kişilerin de bu ilanı bir haftalık ilan süresi içinde Bakanlık sitesinde fark edebilmeleri neredeyse imkansızdır. Açık ve şeffaf bir idarenin yapması gereken  bu planları Kavacık köyünde tüm ekleri ile birlikte ilan etmektir. Kavacık köyünde bu planların ve eklerinin ilan edilmemiş ve incelemeye sunulmamış olması en büyük hukuksuzluktur.
Planların yapım sürecinde planlara dair Kavacık köyünde, Dereköy'de ve Uzunköprü ilçesinde tanıtım toplantıları yapılmamıştır. Kavacık köy halkının, Kavacık Muhtarlığının, S.S.Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin, köydeki derneklerin görüşleri de alınmamıştır. Planların yapım süreçleri masa başında gerçekleşmiş olup, bölge halkın katılımı sağlanmadığı gibi, planlama ve Karma OSB projesinden en çok etkilenecek olan Kavacık Köylülerinden ve Dereköy köylülerinden Muhtarlık, kooperatif ve derneklerden görüş alınmaması planlama mevzuatına, usul ve yasaya açıkça aykırıdır.
Planların açıklama raporundaki usul ve mevzuata aykırılıklar hukuksuzluk ile birleşerek Kavacık köyü halkının iradesini tanımamayla bütünleşmiştir.
Organize Sanayi Bölgesi kurulması için plan yapılmasına yönelik düzenlemelerin yürürlükteki planının 'Vizyon ve Yönlendiricileri' ile 'Planlama Yaklaşım ve Hedefleri' ile uyumlu olmadığı açıktır.
Planların yapımının bilimsel, teknik ve nesnel gerekçelere dayandırılmadan, sadece Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odasının isteğiyle kamu yararı aleyhine, şehircililik ve planlama ilkelerinin hilafına, hukuka aykırı yapıldığı tartışmasızdır.
Özel ekolojik çeşitliliğe sahip planlama alanında ekolojik çeşitliliğin korunması yasal zorunluluğu gözetilmeden plan yapımı tam kanunsuzluktur.
Raporda planı kabul ettirmek adına çelişkili ifadeler, eksik veriler, yanlış değerlendirmeler ve  hatalı bilgiler yer almaktadır. İtiraz konusu her iki plan ve plan kararları, plan açıklama raporu kamu yararına aykırıdır. 
Köy yerleşim alanına, evlere çok yakın olan bir alana Karma OSB planlaması yapmak köyü, insanları, canlı sağlığını, flora ve faunayı ciddi tehlikelere ve telafisi imkansız zararlara maruz bırakan şehircilik ilke ve esaslarına tamamen aykırı bir planlamadır. Proje alanının yer seçimi hatalıdır. Planlar, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile bağdaşmamaktadır. 
.Uzunköprü Karma OSB planlama alanında gerçekleşecek bir patlama yahut yangın sonucunda nasıl etkileneceği, köy yerleşim alanını nasıl etkileyeceği, köy halkının, köydeki hayvanların tahliyesinin mümkün olup olmadığı, nasıl ve hangi tedbirlerin alınacağına ve bu durumdan nasıl etkileneceklerine dair hiçbir senaryo bulunmamaktadır. 
Planlara esas detaylı analiz ve raporlar mevcut değildir. Tehlike ve riskler değerlendirilmediği gibi, Yangın müdahale sistemleri ve donanımına yönelik yeterli bilgi bulunmamaktadır, Kantitatif risk değerlendirme yöntemleri ve Büyük Endüstriyel Kazalara (SEVESO direktifleri) yönelik Acil Durum Eylem Planlarına yer verilmemesi usul ve yasaya açıkça aykırılıktır.
Yürürlükteki çevre düzeni planlarının koruma, gelişme ve planlama ilkelerine, strateji ve plan kararlarına uygun hazırlanmayan itiraza konu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlar şehircilik ilke ve esaslarına, üst ölçekli planlara, 3194 sayılı imar kanununa açıkça aykırıdır.
Planlar Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne aykırıdır.
Planlama alanı 2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planında 'Tarım Alanı' kapsamında yer almaktadır. 1/25.000 ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planında da:'Tarımsal Açıdan Birinci Öncelikli (Mutlak) Korunacak Alan' olarak hüküm altına alınmıştır. Bölge planı ana kararlarını bozucu fonksiyonel değişiklikler alt ölçekli plan yapımı ile yapılamaz. Plan ana kararlarının değiştirilmesi ancak çevre düzeni planının yeniden yapılması ile mümkün olabilir. 
Plan değişikliği şehircilik ilke ve esaslarına, planlama ilkelerine ve hiyerarşisine de açıkça aykırıdır. 
Nitekim Trakya'da 62'si endemik 2573 bitki türü bulunmaktadır. Bu endemik bitkilerin planlanan OSB ve etki alanında olup olmadığı incelenmemiştir. Dolayısıyla flora ve fauna açısından yeterince inceleme yapılmadan onaylanan bu planlar hukuksuzdur. Planlar ülkemizin taraf olduğu çok sayıda uluslararası sözleşmeye aykırıdır. 
T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 16.10.2017  tarih ve 4490 sayılı kararında Kavacık tümülüsünün 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle ekli 1/10000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine şeklinde karar verdiği halde planlarda Kavacık tümülüsü görmezden gelinmiştir. OSB planlama alanının komşusu olan Kavacık tümülüsünün planlarda değerlendirilmemiş olması bu planların iptalini gerektirmektedir. Planlama alanına komşu olan 1.derece arkeolojik sit alanının bu proje ve planlamadan nasıl etkileneceğinin, nasıl korunacağının araştırılmaması ve planlarda değerlendirilmemesi tam kanunsuzluktur.
Planlar, bölgenin yer altı su rezervlerinin tükenmesi sürecini hızlandıracaktır. Yeraltı su kaynaklarını çok olumsuz etkileyebilecek miktarda su kullanacak olan Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına olanak sağlayan planların planlama ilkelerine uygun olmadığı açıktır. Planlama Alanında kalan Tarım Alanlarının, Ceviz bahçelerinin, otlakiye ve mera şeklinde kullanılan OSB planlama alanının, Yer Altı ve Yer Üstü Su Rezervlerinin OSB yapım ve işletim faaliyetinden nasıl etkileneceği,  Planlama alanı ve canlı yaşamı ilişkisi, Hava Kirliliği, Atıklar, Su Kirliliği, Arıtma tesisleri, Enerjinin ve üretim sularının nereden ve nasıl temin edileceğine dair hiçbir öngörü bu planlarda hiçbir şekilde değerlendirilmemiş, bilimsel ve teknik olarak ortaya konmamıştır.
Plan değişikliğinin gerekçeleri hatalı ve soyuttur. Plan değişikliği sağlık hakkına aykırıdır.
Tüm sayılan gerekçelerle; kurulacak Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesinin Kavacık köyü ve çevre köylerde bulunan insanlara, evcil ve yabani hayvanlara, tarım alanlarına, ormanlara, yüzeysel ve yeraltı su kaynakları, hava, toprak gibi tüm çevresel ögelere zarar verebileceği gibi, geri dönülmez çevresel zararlara yol açabilecek bir potansiyel tehlike olduğu anlaşılmaktadır.
Plan değişikliklerine dair işlem kararla 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu`nun 4/2 inci maddesinde yazılı "çevre düzeni plan kararlarının dikkate alınacağı" ve "korunması gereken ve sanayi tesislerinin kurulmasına izin verilmeyen alanların OSB Yeri olarak incelemeye alınamayacağı" hükmü başta olmak üzere Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği`nde sayılan birçok koşula aykırılık oluşmuştur.
Planlar felsefe olarak bölgenin doğal dokusunu, orman alanlarını, tarihi ve kültürel varlıklarını, tarım arazilerini ve yerel ürünleri, bölge sularını ve en önemlisi 'Çevre ve insan sağlığı'nı göz önüne almadan yapılabilir mi?  İnsanın temel yaşam haklarına aykırı planlama yapılabilir mi? Kavacık köylülerinin 344 adet yazılı itiraz dilekçesi Edirne Valiliğine sunulmuştur. Bakanlık köy halkına rağmen yapılan OSB planlamasını onaylayamaz.”

Gönder Yorum Yap Yazdır Facebook Twitter FriendFeed Google
  ÇOK OKUNANLAR
Tefeci operasyonu
Kapıda 'korona' önlemi
Sigara bir ilçeyi yok ediyor
‘Aksal aynaya baksın’
Edirne'de komşu sineması
Velilerin azmi futbol kulübüne dönüştü!
‘Çamur at izi kalsın’
Demir'den 'aylak bakkal' benzetmesi
Dersleri girişim
Palavur Deresi yatağına ıslah
  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Birgün Gazetesi Bugün Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi
Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi Gunes Gazetesi
Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi
Star Gazetesi Takvim Gazetesi Taraf Gazetesi Türkiye Gazetesi
Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yenisafak Gazetesi
Yeni Hudut Gazetecilik ve Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti
Babademirtaş Mah. Üç Şerefeli Camii Arkası No:7 EDİRNE