ANASAYFA
13 Ağustos 2020 Perşembe
Açılış Sayfam Yap!
Sık Kullanılanlara Ekle
Matbaa Hizmetleri
Künye
Reklam
İletişim
Siyaset
Ekonomi
Sağlık
Spor
Kültür-Sanat
Güncel
Röportaj
Resmi İlan
Yazarlar
E-Gazete
Video Galeri
EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Edirne Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri hizmet binalarının ısıtılmasında kullanılmak amacıyla kaloriferlik kömür mal alımı
Haberin Yayın Tarihi: 11-05-2020 05:04
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto
EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EDİRNE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ/AMİRLİKLERİ HİZMET BİNALARININ ISITILMASINDA KULLANILMAK AMACIYLA KALORİFERLİK KÖMÜR

EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Edirne Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri hizmet binalarının ısıtılmasında kullanılmak amacıyla kaloriferlik kömür mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/232652

 

1-İdarenin

a) Adı

:

EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

İstasyon Mahallesi İnci Sokak No.23 22030 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

c) Telefon ve faks numarası

:

2842139240 - 2842139245

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Edirne Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri hizmet binalarının ısıtılmasında kullanılmak amacıyla kaloriferlik kömür

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İlçe Birimlerinde bulunan hizmet binalarının ısıtılmasında kullanılmak üzere, Kaloriferlik Kömür ( Portakal) 60-150 mm boyutunda: 275 Ton, Kaloriferlik Kömür ( Fındık ) 10-18 mm boyutunda: 30 Ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 85 Ton Portakal Kömür Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 70 Ton Portakal Kömür İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 30 Ton Fındık Kömür Meriç İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası 30 Ton Portakal Kömür Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 90 Ton Portakal Kömür

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanacak ve 30 gün içerisinde mal teslimi yapılacaktır. (Kömür Teknik Şartnamede tanımlandığı üzere ilçe teşkilatımız hizmet binalarına teslim edilecektir)

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

03.06.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü A Blok 4. Kat ihale salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış,

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi,
Satış İzin Belgesi,
Bayilik Belgesi veya Dağıtıcı Kayıt Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekli firma teklif etmiş olduğu kömürün 1 er torba numunesini ve yetkili idare ve kuruluşlar tarafından yapılmış analiz raporlarını idareye sunacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de          (Basın: 1163967)

Gönder Yorum Yap Yazdır Facebook Twitter FriendFeed Google
  ÇOK OKUNANLAR
Kule yerine otel
‘Komşuda Edirne hasreti’
Film gibi operasyon
Edirnespor'da 3.Lig startı!
Dilipak'a yeni suç duyurusu
Bulgaristan'a geçmiş olsun
Sanayi esnafına 'korona' ziyareti
Balkonlara İstanbul Sözleşmesi
Aramızdan ayrılanlar
Öğrenci dostu köfteci
  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Birgün Gazetesi Bugün Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi
Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi Gunes Gazetesi
Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi
Star Gazetesi Takvim Gazetesi Taraf Gazetesi Türkiye Gazetesi
Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yenisafak Gazetesi
Yeni Hudut Gazetecilik ve Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti
Babademirtaş Mah. Üç Şerefeli Camii Arkası No:7 EDİRNE